Главини с болтове

  • Главини с болтове, тип SM, BF за чугун GG22

    Главини с болтове, тип SM, BF за чугун GG22

    Главините с болтове са предназначени за използване на конусовидни втулки, включително тип BF и SM.
    Те осигуряват удобно решение за закрепване на ротори на вентилатори, работни колела, бъркалки и други устройства, които трябва да бъдат здраво закрепени към валове.